Bảng giá

CVT
460 Triệu
MT
375 Triệu

New Outlander

Chi tiết sản phẩm
2.0 CVT
825.000.000 VNĐ
2.0 Premium
950.000.000 VNĐ
2.4 CVT Premium
1.058.000.000 VNĐ
4X2 AT MIVEC
730.500.000 VNĐ
4X4 AT MIVEC
818.500.000 VNĐ
2.0 CVT
807.500.000 VNĐ
2.0 CVT Premium
908.500.000 VNĐ
2.4 CVT
1.048.500.000 VNĐ